• Tartalom

1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat

1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott egyes testületek működésének felülvizsgálatáról1

2010.05.29.

1. Hatályát veszti

1.1. az 1075/2003. (VII. 30.) Korm. határozatban foglaltak időarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1033/2004. (IV. 19.) Korm. határozat 34. pontja,

1.2. az Európai Területi Együttműködés Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 2087/2007. (V. 23.) Korm. határozat,

1.3. a munkavédelem országos programjáról szóló 20/2001. (III. 30.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2005/2002. (I. 11.) Korm. határozat,

1.4. a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 2058/2008. (V. 14.) Korm. határozat,

1.5. a közigazgatási informatikai feladatok kormányzati koordinációjáról szóló 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat,

1.6. a Schengen Alap felhasználásához szükséges intézményi felkészülésről szóló 2303/2003. (XII. 9.) Korm. határozat,

1.7. a non-proliferációs területen működő tárcaközi bizottságok tevékenységének összehangolásáról szóló 2016/1999. (II. 10.) Korm. határozat,

1.8. a Polgári Törvénykönyvről szóló új törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény előkészítéséről, valamint a további jogalkotási feladatokról szóló 1131/2009. (VIII. 3.) Korm. határozat,

1.9. a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) árvízvédelmi fejlesztéseinek megvalósításáról és a további feladatokról szóló 1003/2007. (I. 24.) Korm. határozat,

1.10. a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak végrehajtásáról szóló 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat,

1.11. a 2006. évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott károk miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos összefüggő kormányzati feladatok koordinálásáért felelős kormánymegbízott feladatairól, valamint az Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1041/2006. (IV. 14.) Korm. határozat,

1.12. a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságról szóló 1063/2005. (VI. 23.) Korm. határozat,

1.13. a hágai Nemzetközi Bíróság bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos döntéséből adódó kormányzati feladatokról szóló 1122/2003. (XII. 11.) Korm. határozat 1. pontja,

1.14. a Magyar Információs Társadalom Stratégia készítéséről, a további feladatok ütemezéséről és tárcaközi bizottság létrehozásáról szóló 1214/2002. (XII. 28.) Korm. határozat,

1.15. a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1007/2002. (I. 30.) Korm. határozat,

1.16. az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht. létrehozásáról, valamint az 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 1031/2000. (IV. 7.) Korm. határozat,

1.17. az Európai Unió PHARE programja és az OECD-országok által Magyarországnak juttatott segélyek kormányzati irányításának és koordinációjának új rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 1108/1997. (X. 11.) Korm. határozat,

1.18. az Átmeneti Támogatás intézményrendszeréről, prioritásairól és tárgyalási irányelveiről szóló 2103/2004. (IV. 28.) Korm. határozat,

1.19. a Kulturális Javak Visszaszolgáltatásának Bizottságáról szóló 1036/1993. (V. 19.) Korm. határozat,

1.20. a Civil Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1007/2000. (I. 18.) Korm. határozat,

1.21. a határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól és a Határellenőrzési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 2070/2008. (VI. 6.) Korm. határozat 4. pontja és 2. számú melléklete,

1.22. egyes kiemelt kormányzati projektek végrehajtását koordináló tárcaközi bizottság létrehozásáról szóló 2051/2008. (IV. 30.) Korm. határozat,

1.23. a Határon Túli Magyarság Támogatáspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottságáról szóló 2291/2005. (XII. 23.) Korm. határozat,

1.24. a Délkelet-európai Tárcaközi Munkacsoportról szóló 2203/2006. (XI. 27.) Korm. határozat,

1.25. a terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. határozat 3. és 4. pontja,

1.26. a Migrációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 2104/2004. (IV. 28.) Korm. határozat,

1.27. a Duna-Tisza közi hátság területén bekövetkezett kedvezőtlen változások hatásainak mérsékléséről szóló 2095/2004. (IV. 27.) Korm. határozat,

1.28. az európai fegyverkorlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai szerződések, megállapodások és egyéb dokumentumok végrehajtását tervező és koordináló tárcaközi bizottságról szóló 2036/1997. (II. 12.) Korm. határozat,

1.29. az új típusú humán influenzavírus elleni védekezéssel összefüggő kormányzati feladatok összehangolásáról szóló 1137/2009. (VIII. 14.) Korm. határozat,

1.30. a 2003–2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó feladatokról szóló 2130/2003. (VI. 19.) Korm. határozat,

1.31. az Európai Szociális Kartával kapcsolatos egyes feladatokkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság felállításáról szóló 1049/1991. (X. 29.) Korm. határozat,

1.32. a „Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” kiemelt projekt kulturális programjainak megvalósításával és kommunikációs tevékenységével összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáról szóló 1089/2009. (VI. 11.) Korm. határozat,

1.33. a DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. és a DUNAFERR Cégcsoport privatizációjáról és a térségben jelentkező problémák megoldásához szükséges intézkedésekről szóló 1013/2003. (III. 4.) Korm. határozat,

1.34. a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) megvalósításához szükséges hátralévő feladatokról szóló 2111/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat,

1.35. a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggő egyes szervezeti kérdésekről szóló 1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozat,

1.36. a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos állami feladatokról szóló 2261/2007. (XII. 29.) Korm. határozat,

1.37. a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési feladatokról szóló 2252/2007. (XII. 23.) Korm. határozat,

1.38. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott egyes feladatok végrehajtása érdekében tárcaközi bizottság felállításáról szóló 2045/2003. (III. 27.) Korm. határozat,

1.39. a pénzmosás megakadályozásáról és a terrorizmus anyagi támogatása elleni további intézkedésekről szóló 2286/2002. (IX. 26.) Korm. határozat,

1.40. a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslattal összefüggő feladatokról szóló 2298/2001. (X. 19.) Korm. határozat,

1.41. a terrorizmus elleni harc európai politikájához és annak akcióterveihez történő társulásról, valamint az ezzel összefüggő kormányzati feladatok összehangolásáról szóló 2286/2001. (X. 11.) Korm. határozat,

1.42. az Európai Csalásellenes Iroda (OLAF) és Magyarország szabályozott kapcsolatrendszere kialakítása tárgyában szóló 2255/2001. (IX. 14.) Korm. határozat,

1.43. „A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a vízügyi politika területén” tárgyú, az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelvével kapcsolatos feladatok végrehajtásának megkezdéséről szóló 2094/2001. (IV. 30.) Korm. határozat,

1.44. Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 2171/1999. (VII. 8.) Korm. határozat,

1.45. az ENSZ EGB Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló Egyezmény keretei között létrehozandó Ipari Balesetmegelőzési Regionális Koordinációs Központ és a Magyar Nemzeti Központ létesítéséről szóló 2408/1995. (XII. 20.) Korm. határozat,

1.46. az integrált folyógazdálkodás megvalósításáról szóló 2083/2003. (IV. 24.) Korm. határozat,

1.47. a munkáltatók társadalmi felelősségének erősítéséről és ezt ösztönző intézkedésekről szóló 1025/2006. (III. 23.) Korm. határozat,

1.48. a Nemzeti Népesedési Program kidolgozásáról, a Népesedési Kormánybizottság létrehozásáról szóló 1069/2001. (VII. 10.) Korm. határozat,

1.49. a Nemzeti Népesedési Program kidolgozásáról, a Népesedési Kormánybizottság létrehozásáról szóló 1069/2001. (VII. 10.) Korm. határozat módosításáról szóló 1064/2003. (VII. 15.) Korm. határozat,

1.50. az európai uniós tagállami kötelezettségből fakadó segélyezési kötelezettség összehangolásával kapcsolatos feladatokról, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Kormánybizottság létrehozásáról szóló 2191/2007. (X. 20.) Korm. határozat,

1.51. az ifjúsági turizmus fejlesztésével kapcsolatos feladatokat koordináló munkabizottság létrehozásáról szóló 1056/2001. (VI. 20.) Korm. határozat,

1.52. az Ifjúsági Koordinációs Bizottság felállításáról szóló 1013/2010. (I. 22.) Korm. határozat,

1.53. az Időspolitikai Tárcaközi Bizottság felállításáról szóló 1096/2010. (IV. 21.) Korm. határozat,

1.54. az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat 2. pontja és 7. pontjában az „ , a KB döntése alapján felhasználható” szövegrész,

1.55. a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságról szóló 1063/2005. (VI. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 1022/2006. (III. 14.) Korm. határozat,

1.56. az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyve, a kollektív panaszok rendszerének biztosításáról szóló 1995. évi Kiegészítő jegyzőkönyv, és a Módosított Európai Szociális Karta aláírásáról, valamint az Európai Szociális Kartával kapcsolatos egyes feladatokkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság felállításáról szóló 1049/1991. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1028/2004. (IV. 15.) Korm. határozat,

1.57. a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak végrehajtásáról szóló 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat 3. pontja és 7. pontja,

1.58. a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról szóló 1113/2003. (XI. 11.) Korm. határozat V. pont 5. alpontjának második mondata,

1.59. a romák társadalmi integrációját előmozdító kormányzati együttműködés irányelveiről és szervezeti kereteiről szóló 1186/2002. (XI. 5.) Korm. határozat,

1.60. az Európai Szociális Chartával kapcsolatos egyes feladatokkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság felállításáról szóló 1049/1991. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1102/1999. (IX. 30.) Korm. határozat,

1.61. az Európai Szociális Kartával kapcsolatos egyes feladatokkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság felállításáról szóló 1049/1991. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1154/1998. (XII. 4.) Korm. határozat,

1.62. a kormányzati munkában közreműködő tárcaközi bizottságok, bizottságok és tanácsok működésének vizsgálatáról szóló 1054/1995. (VI. 22.) Korm. határozat,

1.63. a magyar-OECD kapcsolatok koordinált fejlesztésére, valamint a magyar-OECD tagsági tárgyalásokra vonatkozó kormányzati feladatok koordinálására OECD Magyar Nemzeti Bizottság létrehozásáról szóló 1101/1994. (XI. 2.) Korm. határozat,

1.64. a központi államigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek koordinálásáról szóló 1039/1993. (V. 21.) Korm. határozat,

1.65. a 2004. évi Nemzeti foglalkoztatási akciótervről szóló 2247/2004. (X. 1.) Korm. határozat,

1.66. az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés végrehajtásáról szóló 2043/2004. (III. 4.) Korm. határozat 1. pontjában az „, és arról – a végrehajtással összefüggő tervezési és koordinációs feladatai ellátása érdekében – rendszeresen tájékoztatja a 2036/1997. (II. 12.) Korm. határozattal létrehozott Fegyverzet-ellenőrzési Tárcaközi Bizottságot” szövegrész,

1.67. az Ausztrália Csoport exportellenőrzési együttműködés új irányelveinek elfogadásáról szóló 2054/2003. (III. 27.) Korm. határozat 2. pontjában az „a Non-proliferációs Tárcaközi Bizottságban képviselt” szövegrész,

1.68. a kézi- és könnyűfegyverek jogellenes kereskedelmével és ennek valamennyi vonatkozásával foglalkozó ENSZ értekezleten elfogadott Cselekvési Programból és más nemzetközi dokumentumokból fakadó kötelezettségeink teljesítésének előkészítéséről szóló 2320/2002. (X. 24.) Korm. határozat,

1.69. a társadalombiztosítás baleset-biztosítási ágának kialakításáról szóló 2084/2002. (III. 25.) Korm. határozat 2. pontjában az „A szükséges kormányzati koordinációt a Munkavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottságon keresztül kell megvalósítani.” szövegrész,

1.70. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között, a Magyar Köztársaságnak a Fiatalok (Ifjúság 2000–2006) közösségi akcióprogramban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló Társulási Tanács határozat elfogadásáról és kihirdetéséről szóló 2217/2000. (IX. 21.) Korm. határozat,

1.71. az Európai Szociális Charta megerősítéséből és ellenőrzési mechanizmusából eredő feladatokról szóló 2246/1999. (IX. 29.) Korm. határozat 1. és 2. pontjában az „az Európai Szociális Chartával kapcsolatos egyes feladatokkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság bevonásával” szövegrész,

1.72. a számítógépes iktatási rendszer kialakításának elősegítéséről szóló 2057/1998. (III. 11.) Korm. határozat,

1.73. a magyar nemzeti és állami intézményes jelképrendszer áttekintéséről, az azzal kapcsolatos javaslatok előkészítéséről szóló 2296/2002. (X. 1.) Korm. határozat,

1.74. a délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásából fakadó 2007. évi főbb feladatokról szóló 2029/2007. (II. 28.) Korm. határozat

1.75. a Békés megyei foglalkoztatási feszültségek kezeléséről szóló 1093/2004. (IX. 29.) Korm. határozat,

1.76. a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010–2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1012/2010. (I. 22.) Korm. határozat melléklet 1.1. pont c) alpontja,

1.77. a légi közlekedés fejlesztésének stratégiai feladatairól szóló 2078/2000. (IV. 14.) Korm. határozat 7. pontja.

2. Az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról szóló 2069/2008. (VI. 6.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Kormány felhívja az oktatásért felelős minisztert, hogy a feladatkörrel rendelkező miniszterek, az Országos Köznevelési Tanács, a Magyar Rektori Konferencia, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek és az országos gazdasági kamarák bevonásával dolgozza ki az OKKR-t.”

3. Az Európai Szociális Charta megerősítéséből és ellenőrzési mechanizmusából eredő feladatokról szóló 2246/1999. (IX. 29.) Korm. határozat 1. pontjában az „az Európai Szociális Chartával kapcsolatos egyes feladatokkal foglalkozó Tárcaközi Bizottság egyetértésével elkészült” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követően megalakuló első Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A határozat a 4. pont alapján hatályát vesztette 2010. május 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére