• Tartalom

2084/2002. (III. 25.) Korm. határozat

2084/2002. (III. 25.) Korm. határozat1

a társadalombiztosítás baleset-biztosítási ágának kialakításáról2

2010.05.29.

A Kormány

1. felkéri az egészségügyi minisztert, a pénzügyminisztert, valamint a szociális és családügyi minisztert, hogy a társadalombiztosítás reformjának egyes elemeivel összhangban dolgozzák ki az önálló baleset-biztosítási rendszer bevezetésére vonatkozó részletes javaslatot;

Felelős: egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, pénzügyminiszter, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Határidő: 2003. október 31.3

2.4 megbízza – az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter kormányzati felelőssége és felügyelete mellett – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatóját az 1. pontban meghatározott önálló baleset-biztosítási rendszer szakmai előkészítésével. A szakmai munkabizottságokba szükséges bevonni az érdekelt minisztériumok, valamint az 1993. évi XCIII. törvény 78. §-a alapján működő Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói és Munkáltatói Oldalának szakértőit. Felelős:5 egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, pénzügyminiszter, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter, informatikai és hírközlési miniszter, belügyminiszter, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, honvédelmi miniszter, oktatási miniszter, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, ONYF főigazgatójának és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének bevonásával

Határidő: folyamatos

Melléklet a 2084/2002. (III. 25.) Korm. határozathoz


A baleset-biztosítási rendszer előkészületi munkálatai során kidolgozandó témák:
– a biztosítási események, a díjkifizetésre kötelezettek, a biztosítottak körének meghatározása;
– a biztosító által nyújtandó prevenciós, gyógyító, rehabilitációs és kompenzációs szolgáltatások köre, tartalma;
– a munkakörök, munkatevékenységek kockázati osztályainak, a munkahelyek kockázati osztályokba történő sorolása, módszereinek a kialakítása;
– a munkavédelem külső és belső minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása;
– a baleset-biztosítás szerepe a megelőzés működési rendje, a munkahelyi egészséget, biztonságot érintő szabályok, szabványok kialakításában és érvényesítésében;
– a baleset-biztosítás várható kiadásainak becslése, a szükséges bevételek tervezése;
– az ágazati, munkahelyi, valamint a társadalmi kockázatviselés elveinek meghatározása, a járulékszintek kialakítása;
– a baleseti rokkantsági és keresőképtelenségi ellátórendszer korszerűsítése;
– az új ágazat információs rendszere koncepciójának, alapvető elemeinek kialakítása;
– az ágazat szervezeti, működési feltételeinek meghatározása.

A koncepció kialakítása során meg kell vizsgálni, hogy az új rendszer működtetésének milyen szerepe lehet
– a foglalkozás-egészségügyi ellátórendszerek működési, finanszírozási problémáinak rendezésében;
– a foglalkozási betegségek kártérítési rendszerének működtetésében;
– a megváltozott munkaképességűek ellátórendszere korszerűsítésében;
– a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kérdések rendezésében;
– az orvosi és foglalkozási rehabilitáció feltételeinek javításában, finanszírozásában.
1

Megjelent: Határozatok Tára 2002. évi 10. szám.

2

A határozatban szereplő miniszterek és minisztériumok megnevezése a 2209/2002. (VII. 11.) Korm. határozat 6. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. pontban foglalt határidő a 2061/2003. (III. 27.) Korm. határozat 2. pontjának tizennegyedik francia bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. pont a 2209/2002. (VII. 11.) Korm. határozat 4. pontja, az 1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont 1.69. alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. pont felelősöket meghatározó felsorolása a 2209/2002. (VII. 11.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére