• Tartalom

2061/2003. (III. 27.) Korm. határozat

2061/2003. (III. 27.) Korm. határozat1

a 2002. október, november és december hónapokra előírt feladatok végrehajtásáról

2003.10.01.

A Kormány

1. a 2002. október, november és december hónapokra előírt feladatok végrehajtásáról készült előterjesztést tudomásul veszi;

2. hozzájárul

– a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezés mérséklésére irányuló 1979. évi Egyezmény Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok légköri kibocsátásának csökkentése tárgyában elfogadott 2283/1998. (XII. 19.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt határidő 2003. április 30-ra;

– a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK irányelv hazai jogrendbe illesztésének gyorsításával összefüggő feladatokról és feltételekről szóló 2168/2000. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról rendelkező 2050/2002. (II. 27.) Korm. határozatban foglalt határidő 2003. május 31-re,

– a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrész felvásárláshoz kapcsolódó további intézkedésekről szóló 2357/2002. (XI. 28.) Korm. határozat 2. a)–c) pontjában foglalt határidő 2003. május 31-re,

– a csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos feladatokról szóló 2138/2002. (V. 6.) Korm. határozat 1.1. a)–b) pontjában foglalt határidő 2003. május 31-re,

– a Vértesi Erőmű Rt. retrofit programja és ezen belül az Oroszlányi Erőművében megvalósítandó kéntelenítő beruházásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1028/2002. (III. 26.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra,

– a csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos feladatokról szóló 2138/2002. (V. 6.) Korm. határozat 2.2. pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra,

– a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság támogatásáról szóló 2055/2001. (III. 27.) Korm. határozat 7. pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra,

– a légi közlekedés fejlesztésének stratégiai feladatairól szóló 2078/2000. (IV. 14.) Korm. határozat 5. pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra, az 1. pontjában foglalt határidő ,,folyamatos''-ra,

– a Dunán és mellékfolyóin 2002. augusztusban kialakult árvíz utáni helyzet áttekintéséről, a védekezési költségek megelőlegezéséről, valamint károk felmérésével és a kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokról szóló 1148/2002. (IX. 5.) Korm. határozat 3. b) pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra,

– a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének középtávú stratégiájáról szóló 1161/1998. (XII. 17.) Korm. határozat 8. pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra,

– az Európai Szociális Charta megerősítéséből és ellenőrzési mechanizmusából eredő feladatokról szóló 2246/1999. (IX. 29.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra,

2

– a vasút reformjának egyes elemeiről szóló 2330/2001. (XI. 21.) Korm. határozat 4. pontjában foglalt határidő 2003. július 31-re,

– a társadalombiztosítás balesetbiztosítási ágának kialakításáról szóló 2084/2002. (III. 25.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt határidő 2003. október 31-re,

– az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervről szóló 2062/2000. (III. 24.) Korm. határozat mellékletének 3.4. pontjában foglalt határidő 2004. január 1-jére,

– a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról szóló 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat 4. pontjában foglalt határidő ,,az éves költségvetési törvény tervezéséhez igazodóan''-ra

történő módosításához;

3. a következő feladatok felelősségi sorrendjét az alábbiak szerint módosítja:

– a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezmény végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 2004/2002. (I. 11.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt feladat felelőse a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, a határozati pont szövege ennek megfelelően módosul;

– az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervről szóló 2062/2000. (III. 24.) Korm. határozat 4. pontjában a felelősi sorrend felcserélődik;

– a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozatban foglalt feladatok megvalósítását elősegítő intézkedésekről rendelkező 2069/2002. (III. 21.) Korm. határozat 3.5. és 5. pontjában foglalt feladat felelőse a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter;

– a területfejlesztés aktuális feladatairól szóló 2305/2002. (X. 10.) Korm. határozat 5. pontjában foglalt feladat első helyi felelőse a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter.

4. Hatályát veszti:

– az árvízvédelmi fejlesztések ütemének gyorsításáról szóló 2003/2002. (I. 11.) Korm. határozat;

– a Magyarország árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési tervéről szóló 2005/2000. (I. 18.) Korm. határozat 3. pontja;

– az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló 2027/2002. (II. 1.) Korm. határozat II/11. pontja;

– a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartási és jelentési kötelezettségről szóló 2051/2002. (II. 27.) Korm. határozat 4. pontja;

– a kritikus árvíz- és belvízveszély mérsékléséhez szükséges intézkedésekről szóló 2191/1999. (VIII. 4.) Korm. határozat mellékletének 2. b) pontja;

– a 2000. április–májusi rendkívüli árvízvédekezésről szóló jelentésről és az árvízvédelemmel összefüggő egyes feladatokról rendelkező 2255/2000. (X. 31.) Korm. határozat 2. a) pontja;

– a nemzetközi segélyek, támogatások felhasználásával megvalósuló programok megfigyelő és értékelő rendszerének kialakításával összefüggő feladatokról, egyes kormányhatározatok módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló 2262/2001. (IX. 14.) Korm. határozat 1. pontja;

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint egyéb információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2271/2001. (IX. 26.) Korm. határozat 2. és 3. pontja;

– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek egészségügyi ellátásával kapcsolatos egyes feladatokról rendelkező 2332/2001. (XI. 21.) Korm. határozat 3. c) pontja;

– a bérgarancia rendszer átalakításához kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 2128/2001. (V. 30.) Korm. határozat 2. pontja;

– a csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos feladatokról szóló 2138/2002. (V. 6.) Korm. határozat 1.2. pontja;

– a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság támogatásáról szóló 2055/2001. (III. 27.) Korm. határozat 8. pontja;

– a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításával összefüggő feladatokról rendelkező 2152/2000. (VII. 6.) Korm. határozat 3. pontja;

– az Integrált Mezőgazdasági Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer megvalósításáról és a szükséges forrás megteremtéséről szóló 2018/2002. (I. 31.) Korm. határozat 1. pontjának utolsó mondata és a felelősök között a ,,Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter'' szövegrész.

5. A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozatban foglalt feladatok megvalósítását elősegítő intézkedésekről rendelkező 2069/2002. (III. 21.) Korm. határozat 4. pontjában ,,a földművelésügyi és vidékfejlesztési'' szövegrész helyébe ,,az illetékes'' szövegrész lép.

1

Megjelent: Határozatok Tára 2003. évi 12. szám.

2

A 2. pont tizenkettedik francia bekezdését a 2241/2003. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére