• Tartalom

304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában,

a 2. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. §-ában,

a 3. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában,

a 4. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában,

az 5. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 6. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés t) pontjában,

a 7. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 10. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 11. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a 13. § tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 14. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 15. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 16. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 17. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 19. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 20. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 22. § tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés f) pontjában,

a 23. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 25. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 12. alpontjában,

a 26. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában,

a 27. § tekintetében a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében,

a 28. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés x) pontjában,

a 29. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 30. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 31. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–e) és i) pontjában,

a 32. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában,

a 35. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., 38–40. és 42–43. pontjában, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 36. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 38. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 39. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatások megbízható működése érdekében, az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 40. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19., 29., 32. és 33. pontjában, valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében,

a 41. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 42. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 43. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 45. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 46. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) és e) pontjában és

a 47. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § l) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

a) 1. §-ában, 5. § (8) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés k) pont k/2. alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

2. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (1)–(3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 20. § (5) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

3. § (1) A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(2) A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 11. § (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

4. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a) 3/B. § (2) bekezdésében, 1. melléklet 13. pontjában, 2. melléklet 7. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében és 8/A. § (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg,

d) 8/A. § (4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg

lép.

5. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

6. § A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

7. § Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

8. § A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

9. § A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 2. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

10. § A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

11. § A nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 2. § (1)–(3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

12. § Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint 7. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 2. § (1) bekezdés j) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

13. § A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. § Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. § e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

15. § Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 23. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

16. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésben az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

17. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

18. § A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 2. § 13. és 21. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

19. § A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 10. § (1), (4) és (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében, 8. §-ában és 14. § 106. pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében, 14. § 159. pontjában és 4. melléklet 1. pontjában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 2. mellékletében az „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁGON” szöveg,

g) 2. mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁGRA” szöveg

lép.

20. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 15. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

21. § A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § 12. pontjában és 4. § e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

22. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

23. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 11. § (3) bekezdés d) pontjában, 24. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 25. § (1) és (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

24. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

b) 4. § (8) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 8/F. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

25. § A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában, 5. § (3) bekezdésben és 7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

26. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

a) 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

27. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

28. § A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (1) és (3) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

29. § A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

30. § A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. §-ában és 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

31. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

a) 10., 13. és 15–17. §-át megelőző alcímében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében és 36. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

32. § A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 1. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

33. § A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában és 20. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

34. § A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, 18. § (2) és (3) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 80. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

35. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés k) pontjában, 21. §-ában, 76. § (3) bekezdésében és 92. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

36. § A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 4. § (1)–(3) bekezdésében, 10. § nyitó szövegrészében, 10. § c) és f) pontjában, 11. § nyitó szövegrészében, 14. § (2) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 10–11. §-át megelőző alcímében, valamint 19. § (1), (2) és (5) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 10. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

37. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 20. pontjában és 28. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

38. § Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

39. § A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

40. § A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

41. § A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

42. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 11. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg,

b) 18. § a) pontjában és 24. § (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

43. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontjában és 15. § (1) bekezdés f) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

44. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

45. § Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4. és 4.4. sorában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

46. § A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 3.1.1.0200. pontjában, 4. melléklet 4.1.1.0200. pontjában, 5. melléklet 5.1.1.0200. pontjában és 6. melléklet 6.1.2.0100. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

47. § A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

48. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 48. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére